Priser

Bedrift

Privat

Obs! Disse prisene gjelder kun for privatpersoner. For bedrift, vennligst se over.

Alle priser inkluderer mva. Pris kan variere etter mengde forarbeid p.g.a. arrangementets omfang. Transporttillegg ved arrangement utenfor Oslo og Stavanger.

Tiden flyr når man har det gøy!

Noen arrangementer er bygd opp annerledes enn andre. Det har vi tatt høyde for ved å tilby både ekstratimer og ventetimer. Noen ganger vil man ha Fotobaren en time lenger, og andre ganger kan det være ønskelig å dele foto-opplevelsen i to – både før og etter maten! Ekstratimer og ventetimer gir deg muligheten til å plassere Fotobaren der du ønsker oss i ditt arrangement. Hør gjerne med oss om tips til hvor i arrangementet det kan passe best!

Ønsker du mer tid?

Ekstratime privat

kr 1250

per timeSend forespørsel!

Ventetime privat

kr 625

per timeSend forespørsel!

Alle priser inkluderer mva. Pris kan variere etter mengde forarbeid p.g.a. arrangementets omfang. Transporttillegg ved arrangement utenfor Oslo og Stavanger.